Array ( ) Moniiq

เกี่ยวกับ ซันเคียว โฮม

"ผู้คน เมือง การใช้ชีวิต ความกลมกลืนไปกับธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อสร้างอนาคต"

ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาบ้านเดี่ยว เราได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมืองในปี 2004 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาห้องชุด เริ่มต้นด้วยการวางแผนกลยุทธที่แข็งแกร่ง และความรู้ความเชี่ยวชาญสำหรับโครงการห้องชุด พัฒนาเครือข่ายข้อมูลในเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุมชนรวมไปถึงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่สะดวกต่อการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้ห้องชุดน่าสนใจ เราดำเนินการในทุกๆขั้นตอนทั้ง การออกแบบ การตลาด การพัฒนา และการขาย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดเพื่อสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่ยาวนาน

"ความสำเร็จของการพัฒนาโดยการคัดเลือกกำหนดบริเวณของกลุ่มเป้าหมาย" เพื่อพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมืองให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการกำหนดสไตล์ของห้องชุดหลังจากการทำความเข้าใจ พิจารณาสถานที่และลักษณะของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากร ว่าควรจะออกแบบให้เหมาะสำหรับครอบครัว หรือเหมาะสำหรับคู่แต่งงานใหม่หรืออาศัยเพียงแค่บุคคลเดียว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการค้นคว้าอย่างเจาะลึกและทักษะในการวิเคราะห์ชุมชนและสถานที่ โดยทั่วไปเราพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมืองโอซาก้า ที่วึ่งเรามีความมั่นใจในเครือข่ายข้อมูลและยังขยายอาณาเขตอย่างอย่างต่อเนื่องในอนาคต

"แผนพัฒนาของเราให้คุณค่ากับลักษณะของเมืองและการมีส่วนร่วมกับชุมชน" อาคารห้องชุดมีความแตกต่างจากบ้านเดี่ยว ต้องมีความกลมกลืนไปกับเมือง และสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือต้องมีการใช้งานที่สอดคล้องกับชีวิตอีกด้วย พื้นฐานของการการพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมืองของเราคือการสร้างอาคารห้องชุดที่มีความกลมกลืนไปกับเมืองและธรรมชาติ Sankyo Home สร้างรูปแบบใหม่ของสภาพแวดล้อมแห่งการอยู่อาศัย นำมาสู่รูปแบบชีวิตในเมือง เราเคารพความต้องการของผู้พักอาศัยทุกท่าน

"เราพัฒนาและท้าทายตนเองที่จะขยายธุรกิจไปทั่วประเทศและทั่วโลก" 4 ธุรกิจหลักของ Sankyo Home : พัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมือง, เช่าอาคาร, ปรับแต่งอาคาร, การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การขยายกลุ่มธุรกิจต่อๆไป เราซื้ออาคารที่บุงเคียวคุ โตเกียว ในปี 2014 และเริ่มต้นฐานธุรกิจใหม่ที่เรามองเห็นโอกาสในช่วงที่การแข่งกันกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงโตเกียว ปี 2020 กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้วเรายังมี Sankyo Home Thailand ที่กรุงเทพ,ประเทศไทย ที่จะเริ่มเข้าสู่พัฒนาโครงการอยู่อาศัยในเมือง

www.sankyohome.co.jp